• شهرک صنعتی صفادشت
  • 021-91331311 - 09337858533

رنگ‌های تعمیراتی اتومبیلی

سفید اتومبیلی AC60
سفید مدلی 1160507 پراید
سفید مدلی 1160501 پراید
سفید مدلی 9020 پژو - سمند
سفید فوری اتومبیلی NC200
آستر پلاستیک طوسی PP619
آستر فوری مخصوص آهن و گالوانیزه طوسی P602
آستر فوری مخصوص آهن و گالوانیزه سفید P603
آستر فوری مخصوص آهن و گالوانیزه کرم P601
رنــگ روغنــی سفیــد اتومبیلـی کــد 1051
آستر پلی‌اورتان پرجامد طوسی P020
آستر پلی‌اورتـان پرجامــد سفیــد P021
کیلــر سوپــر بــراق HS 982 (های‌سالید)
کیلــر سوپــر بــراق HS 921 (های‌سالید)
کیلر سوپر براق MS 901 (مدیوم‌سالید)
بتونه سنگی جنرال و همه کاره P552