• شهرک صنعتی صفادشت
  • 021-91331311 - 09337858533

رنگ‌های ۲۱ دو جزئی

سفید مدلی 9020 پژو - سمند
آستر پلی‌اورتـان پرجامــد سفیــد P021
آستر پلی‌اورتان پرجامد طوسی P020
هاردنر پلی‌اورتان جنرال H 331