• شهرک صنعتی صفادشت
  • 021-91331311 - 09337858533

رنگ های سطوح پلیمری


رنگ تک جزئی هوا خشک مخصوص سطوح هایمپک HIPS


رنگ تک جزئی هوا خشک مخصوص PP، سپر خودرو و قالپاق


رنگ تک جزئی هوا خشک مخصوص قطعات ABS و لوازم خانگی پلیمری