• شهرک صنعتی صفادشت
  • 021-91331311 - 09337858533

حضور شرکت رنگین کیمیا در همایش یکصد برند برتر ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1402 در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما

حضور شرکت رنگین کیمیا در همایش یکصد برند برتر ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1402 در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما
حضور شرکت رنگین کیمیا در همایش یکصد برند برتر ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1402 در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما

اکنون بر خود می بالیم که شاهد سرفرازی رنگین کیمیا در میان یکصد برند برتر ملی هستیم

باشد تا با حمایت بیشتر تولید کنندگان توسط دولت و همچنین حمایت مصرف کنندگان که ارزشمند ترین دارایی هر برند هستند ، شاهد موفقیت های روز افزون و توانا در تولید و صادرات بیشتر  محصولات باشیم


News


Articles