• شهرک صنعتی صفادشت
 • 021-91331311 - 09337858533

سیلرهای پلی‌اورتان

آسترهای پلی‌اورتان

رنگ‌های رویه براق پلی‌اورتان

رنگ‌های رویه مات پلی‌اورتان

کیلرهای سوپر براق پلی‌اورتان

کیلرهای مات اکریلیک پلی‌اورتان

کیلرهای مات ابریشمی پلی‌اورتان


رنگ‌های رویه مات پلی‌اورتان


کیلرهای سوپر براق پلی‌اورتان


کیلرهای مات پلی‌اورتان


کیلرهای مات اکریلیک پلی‌اورتان


کیلرهای مات ابریشمی پلی‌اورتان

دستور العمل مصرف و کاربری رنگهای پلی اورتان چوب رنگین کیمیا

رنگهای پلی اورتان چوب رنگین کیمیا با تنوع کاربری برای تمامی مشتریان و سلیقه ها بر پایه مواد اولیه مـرغوب شرکت های اروپایی فرموله و تولید می شوند، با توجه به تنوع کار در صنعت مـــبلمان وخواست مـــــشتریان گرامی دستورکار با این محصولات تهیه شده است که لازم است چند نکته قبل از آنکه محصول مورد مصرف قراربگیرد را حتما بدانید و بکار بگیرید:

 • شاپان کاری:

 شاپان محصولی از قیر و دیگرترکیبات نفتی است که برای سایه کاری و خـش روی کار استفـــــــاده می شود و حاوی ترکیبات چرب مانند پــــارافین هستند که حتی با خشک شدن کامل شاپان روی کـــار نیزهیچگونه چسبندگی بین لایه ای نخواهد داشت وحتی باعث پوسته شدن لایه رنگ نهایی خواهند شد، بنابراین همواره شاپان را با ورنی روغنی یا با دیگر رنگهای روغنی با نســبت 4 کیلو شــاپان با نــیم تا یک کیلو ورنی یا رنگ روغنی مخلوط کنید تا خشک شدن عمقی و چــسبندگی آن روی زیر کار و نهایتا” کیلر نیم پلی استر و پلی اورتان چوب نهایی تضـمین شود، لازم است بدانید که حتما” بـاید حـــداقل 8 ساعت زمان خشک شدن عمقی را برای سایه کاری و پتینه کاری دردمای مطلوب ، رعایت کنید.

 • سیلر کیلرکاری:

مشاهده شده برخی از استادکاران بعد از پتینه کاری با شاپان برای سرعت کار بیشتر یا جـلوگیری  از شسته شدن با تینرهای رنگ لایه بعدی، آنرا با لایه نازکی از ســـیلرفوری رقیق شده پوشش می دهند تا خشک شود که بتوانند سریعتر نیم پلی استر یا کیلر پلی اورتان چوب نهایی را اعمال کنند ، این عمل قــطعا” باعث پوسته شدن کیلر یا سوختن ویا ترک ترک شدن از زیرخواهد شد ، برای رفع این مشکل بایستی همواره زمان خشک شدن عمقی پتینه کــــاری را رعایت کرد و از طرفی سـیلرفــوری ذاتا” خشک و شــکننده است و حتما” باید با نســبت 70% سیلر رابا 30% کیلر فوری مخلوط کرده تا چـسبندگی بین لایه ای آن بهبود یابد ( مخصوصا” روی ورق طلا و اکلیل طلایی) وبعد از خشک شدن و سخت شدن عمقی آن می توان نیم پلی استر و پلی اورتان چوب را اعمال کرد.

 • ورق کاری طلا و نقره ای:

در این کار می بایست تمامی لایه ها از بتونه کاری تا لایه کیلر نهایی کاملا” مغز خشک و سخت شوند ، بتونه زیر کار نــبایستی خیلی پوست خور یا پوک باشد چراکه نشـــان دهنده سسـت بــودن زیرکـــــار می باشد ، قــبل از ورق کاری بایستی نیم پـــــلی استر براق و یا پلی استر ایستاده اعمال شده و کامـلا” مغز خشک شده باشند بدون آنکه ترد و شکننده شوند و برای مهار لـغزندگی سطح آنهـا ازلاک الـــــکل استفاده می شود و بعد از خشک شدن کامل لاک الکل از چسب پایه آب مخصوص استفاده کـــنید. اجـــازه دهید چسب اندکی خودش را بگیرد و ورق را اعمال کــنید ، به چسب ورق اجـازه تبخیر آب و سخـت شدن نهایی تا حـــداقل 6 ساعت را بدهید، مخصوصا” در هوای ســرد، سپس حتما” لاک الـــکل اعمال کنید تا از نفوذ تینرهای لایه بعدی به زیر ورق جلوگیری کند تا مانع از تخـــریب چــــسب ورق شود، یکی از نشانه های مرغوبیت چـــسب ورق این است که بعد از 6 ساعت با ناخن زدن به ورق به لایه ای سخت و شیشه ای خواهید رسید که ورق را به خــوبی جــذب خود کرده است وحـــالت خیس و ناخن خور نداشته باشد.

 • مقاومت به نور و زردگرایی:

 مقاومت به نور وابسته به فرمول رزین وهاردنر در رنگهای پلی اورتان چوب است و نوع لایه زیرین بکار رفته روی قطعه کار می باشد. اگر زیرکار نیم پلی استر باشد حتما” زردگرایی را خواهیم داشت چـون نیم پلی استرها مقاوم به نورخورشید نیستند. در برخی از مـحصولات پلـــی اورتان چوب با توجه به نـــــوع هاردنر و رزین بکار رفته درفرمول رنگ و کیلر پلی اورتان ذکر شده که برای چه نوع رنگ و زیـر کاری بایستی استفاده شوند و مـقاومت نوری آنها در مقابل زردگـرایی چند سال خواهد بود, بطور کلی هر محـــصولی که واژه (اکریلیک ) داشت یعنی از حداقل 5 سال( کیلرهای مات اکریلیک) تا حـداکثر 20 سال(کیلرهای براق اکریلیک) مقاوم به نـور داخل منزل و نورخورشید خواهد بود البته بدانید کـــه رنگهای پلی اورتان چوب اکریلیک که رنگهای 21 اتومبیلی هم شامــل آنها هستند هــمواره دیــرتر ســــخت می شوند و قابلیت پوست پولیش خوری ندارند و بیشترشفافیت و مـــقاومت نوری آنها اهمیت دارد، در دیگر محصولات پلی اورتان چوب مقاومت به نورمستقیم خورشید حدود 2 ماه و مقاومت به نور داخل منزل 5 تا 8 سال خواهد بود،این محصولات ســریع خشک ترند وخیلی شفـــاف وضخیم تر به نظــرمی آیند و همچنین بعد از 24 ساعت از پاشش آنها خیلی سخت و سرامیکی و ضد خش می شوند: ( درهــــوای سرد 32 ساعت بعد از پاشش) و قابلیت پوست پولیش خوری با براقیت زیاد را خواهند داشت.

 • تینرهای فوری و پلی اورتان:

 تینرهای فوری از 10000 تا 30000 همگی دارای مقادیری الکل مـتانول و بــوتانول هستند که برای باز شدن رنگهای فوری و نیم پلی استر ضروری اند اما همین الکل ها در رنگهای پلی اورتان چوب مانع از سخت شدن خواهند شد به این صورت که الکل ها بسیار سـریعتر از رزین کیلر یا رنگ پلی اورتان چوب با هاردنر آن واکنش می دهند و هاردنر فاسد خواهد شد و درنتیجه رنگ یا کیلر همواره نوچ و ناخن خور باقی خواهد ماند و یا پس از بسته بندی به نایلون یا سلفون می چسبد، بطور کلی تینـر پلــی اورتان باید فاقد الکلها و حلال متیل استات باید باشد پس همواره از تینر پلی اورتان چوب همان شرکت سازنده مـحصول استفاده کنید.

 • ترکیب رنگ و کیلر پلی اورتان با هاردنر:

همواره می بایست نسبت مخلوط رنگ و هاردنر طبق دستور شرکت رعایت شود و هاردنر کـمتر ازآن نسبت باعث خشک نــشدن عمقی و کاهــش سختی رنگ می شود ، در هوای سرد می توان هاردنر را فقط 10% بیشتر اضافه کرد و بهتر است مخلوط رنگ و هاردنر را به میزان مصرف برای نیم سـاعت اول کار آماده کنید تا خشک شدن و سخت شدن رنگ تضمــین شده باشد , هرچه از زمان اخــــتلاط دو جزء بیشـتر بگذرد چون هاردنر درحال واکنش است باعث می شود که لایه رویه از لحاظ خشک شدن و سخت شدن ضعیف تر شود و یا دیرتر به پولیش خوری می رسد . سعی شود تعــداد لایه های اعمال شـده بیشــتر از سه دست نـشود چون خشک شدن پلـــی اورتان نه تنها هواخشک بلکه شـیمیایی است و وابسته به ضخامت پاشش خواهد بود و از همه مهمتر اینکه هــیچگاه بین هر دسـت پاشش بیـــش از ده دقــیقه فاصله نیاندازید بگذارید تمام لایه ها با هم و به یکباره سخت شوند.

 • ۱) سیلر پلی اورتان 333 / سیلر پلی اورتان 331 (DOLGU) ECO

هرگالن 4 لیتری سیلر333: 1 لیتر هاردنر133 می خواهد(4:1)

هرگالن 3 لیتری سیلر331: 1.5 لیتر هاردنر130 می خواهد(2:1)

از تینرپلی اورتان 50 رنگین کیمیا به میزان 2 لیتر برای هر گالن استفاده کنید.

زمان سمباده خوری درتابستان: 20 دقیقه بعد پاشش

زمان سمباده خوری درزمستان: 35 دقیقه بعد پاشش

زمان سخت شدن کامل شیمیایی:6 ساعت بعد پاشش

عمر مصرف بعد از اختلاط اجزاء: 8 ساعت

مورد استفاده برای کلیه سطوح چوبی و زیر لایه و همرنگی ها با پرکنندگی عالی

  • ۲) سیلر پلی اورتان اکریلیک 733

  هرگالن 3 لیتری سیلر: 300 گرم هاردنر 260 می خواهد(10:1)

  ازتینرپلی اورتان 50 رنگین کیمیا به میزان 1.5 لیتر برای هر گالن استفاده کنید.

  زمان سمباده خوری در تابستان : یک ساعت بعد پاشش

  زمان سمباده خوری درزمستان: دوساعت بعد پاشش

  زمان سخت شدن شیمیایی: 6 ساعت بعد پاشش

  عمر مصرف بعد اختلاط اجزاء: 2 ساعت

  مورد استفاده برای صدفی های سفید بدون زرد گرایی و پتینه روی رنگهای سفید مقاوم به نورخورشید

  • ۳) سوپر سیلر پلی اورتان 533 (DOLGU)
  • هرگالن 3 لیتری سوپر سیلر 533: 1.5 لیتر هاردنر 130 می خواهد(2:1)

   از تینر پلی اورتان 50 رنگین کیمیا به میزان 1.5 لیتر برای هر گالن استفاده کنید.

   زمان سمباده خوری درتابستان: 75 دقیقه بعد پاشش

   زمان سمباده خوری درزمستان: 120 دقیقه بعد پاشش

   زمان سخت شدن کامل شیمیای: 6 ساعت بعد پاشش

   عمر مصرف بعداز اختلاط اجزاء :8 ساعت

   مورد استفاده برای کلیه سطوح چوبی و زیر لایه و همرنگی ها با قدرت پرکنندگی بی نظیر.

   این محصول مخصوص کارهای CNC شده و روکش های ملچ می باشد و با یک لایه پاشش از تشنگی و مکش در MDF و روکش بلوط جلوگیری می کند.

  • ۴) آستر سفید پلی اورتان P 500 A
  •  
  • ۵) آستر سفید پلی اورتان سریع خشک P 2020
  • هر گالن 4 کیلویی آستر500: یک کیلو هاردنر133/130 می خواهد(4:1)

   هر گالن 4 کیلویی آستر2020: یک کیلو هاردنر120 می خواهد(4:1)

   از تینر پلی اورتان 50 رنگین کیمیا به میزان 1 لیتر برای هرگالن استفاده کنید.

   زمان سمباده خوری درتابستان: 4 ساعت بعد پاششP500 / 1 ساعت بعد پاشش P 2020

   زمان سمباده خوری درزمستان: 8 ساعت بعد پاشش P 500 / 3 ساعت بعد پاشش P 2020

   عمرمصرف بعد از اختلاط اجزاء: 4 ساعت

   مورد استفاده برای کلیه سطوح چوبی با پوشش زیاد  ، پرکنندگی بالا وبدون ترک خوردگی و تضمین چسبندگی بین لایه ای عالی و مناسب برای صفحات MDF و فوم چوب

  • ۶) کیلر براق پلی اورتان اکریلیک MS 980
 • ۷) کیلر سوپر براق پلی اورتان اکریلیک HS 989 (سریع خشک)
 • هر گالن 3 لیتری کیلر980: 1.5 لیتر هاردنر 260 میخواهد(2:1)

  هر گالن 3 لیتری 989: 1.5 لیتر هاردنر 280 میخواهد(2:1)

  از تینرپلی اورتان 100 رنگین کیمیا به میزان 1 لیتر برای هر کیلر980 استفاده کنید.

  از تینر پلی اورتان 100 رنگین کیمیا به میزان 250 گرم برای  کیلر 989 استفاده کنید.

  زمان خشک سطحی:35 تا 45 دقیقه

  زمان خشک عمقی: 2 تا 3 ساعت

  زمان سختی کامل شیمیایی : 24 ساعت بعد از پاشش

  مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: حداکثریک ساعت

  مقاومت به رطوبت وشوینده و تینرها: یک هفته بعد از پاشش

  مقاومت به نور خورشید و داخل منزل:20 سال

  قابلیت سمباده پولیش خوری : متوسط (از سمباده 1800-2000 استفاده کنید با پولیش نرم)

  مناسب روی رنگهای سفید فوری و صدفی با ضمانت مقاومت نوری وفقط لایه نهایی است.

  • ۸) کیلر سوپر براق پلی اورتان پولیشی SF 990
  • هرگالن 3 کیلویی کیلر: سه کیلو هاردنر300 و یا 400 میخواهد(1:1)

   هر یک کیلو کیلر 990 را با یک کیلو هاردنر 300/400 و به مقدار 500 گرم از تینر پلی اورتان 100 رنگین کیمیا مخلوط کرده و پاشش نمایید.

   زمان خشک شدن سطحی:20 تا35 دقیقه

   زمان خشک شدن عمقی:1 تا 2 ساعت

   زمان سختی کامل شیمیایی: 12 تا 24 ساعت بعد پاشش

   مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: نیم ساعت تا حداکثر45 دقیقه

   مقاومت به رطوبت و شوینده و تینرها: 72 ساعت بعد پاشش

   مقاومت به نور مستقیم خورشید به طورمداوم :3 تا 4 ماه/ مقاومت به زردگرایی با هاردنر400.

   مقاومت به نور داخل منزل : 6-8 سال: اگر با هاردنر 400 استفاده شود.

   قابلیت سمباده پولیش خوری: بسیارعالی( از سمباده 800 تا 1200 استفاده کنید)

   مناسب کلیه سطوح مبلمان الوان و پتینه کاری شده و سرویس نهارخوری وهمرنگی الوان وسرویس ورق طلا کاری با براقیت بسیار عالی وهمچنین چسبندگی و ضد خش بودن عالی.

  • ۹) کیلر سوپر براق پلی اورتان سریع خشک HS 800
  • هرگالن 3 کیلویی کیلر: 5/1 کیلو هاردنر330 می خواهد(2:1)

   از تینر50 و100 پلی اورتان به میزان 1 لیتر برای هر گالن استفاده کنید.

   زمان خشک شدن سطحی: 15 تا 30 دقیقه

   زمان خشک شدن عمقی: 1 تا 2 ساعت

   زمان سختی کامل شیمیایی: 12 تا 24 ساعت بعد پاشش

   مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: نیم ساعت تا حداکثر45 دقیقه

   مقاومت به رطوبت و شوینده و تینرها: 72 ساعت بعد پاشش

   مقاومت به نور مستقیم خورشید به طور مداوم:2 تا 3 ماه

   مقاومت به نورداخل منزل: 3 تا 4 سال

   قابلیت سمباده پولیش خوری: عالی  (از سمباده 800 تا 1200 استفاده کنید)

   مناسب برای مبلمان همرنگی الوان و کرم پتینه کاری ، این محصول را بر روی نیم پلی استر سفید و ورق طلا و نقره ای توصیه نمی کنیم .

 • ۱۰) کیلر سوپربراق پلی اورتان HS 900(مخصوص ورق طلا)
 • هرگالن 3 کیلویی کیلر: 1/5 کیلو هاردنر 330 می خواهد(2:1)

  ازتینر50 و100 پلی اورتان به میزان 1 لیتر برای هر گالن استفاده کنید.

  زمان خشک شدن سطحی: 20 تا 30 دقیقه

  زمان خشک شدن عمقی: 1 تا 2 ساعت

  زمان سختی کامل شیمیایی: 12 تا 24 ساعت بعد پاشش

  مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء:نیم ساعت تا حداکثر45 دقیقه

  مقاومت به رطوبت و شوینده و تینرها: 72 ساعت بعد پاشش

  مقاومت به نور مستقیم خورشید به طور مداوم:  3 هفته

  مقاومت به نورداخل منزل: 8 سال

  قابلیت سمباده پولیش خوری : خوب / تقریبا” عالی

  مناسب همرنگی الوان واکلیل طلایی و مخصوص سرویس ورق طلا کاری با شفافیت بســیارعالی وچسبندگی فوق العاده به ورق و خواص ضد خش بسیارعالی.

  • ۱۱) سفید براق پلی اورتان اکریلیک PU 60
  • هرگالن 4 کیلویی سفید: 2 کیلو هاردنر260 می خواهد(2:1)

   از تینر50 و100 پلی اورتان رنگین کیمیا به میزان 5/1 لیتر برای هرگالن استفاده کنید.

   زمان خشک شدن سطحی: 30 تا40 دقیقه

   زمان خشک شدن عمقی: 2 تا 3 ساعت

   زمان سخت شدن شیمیایی: 24 ساعت بعد از پاشش

   مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء:حداکثر یک ساعت

   مقاومت به رطوبت و شوینده و تینرها : 72 ساعت بعد از پاشش

   مقاومت به نور مستقیم خورشید و داخل منزل: 20 سال

   قابلیت پوست پولیش خوری: متوسط (از سمباده 1800 تا 2000 و پولیش نرم استفاده کنید)

   مناسب برای اتومبیلی – مبلمان سفید و دکوراسیون در معرض نور خورشید وسرویسهای دستشویی و حمام  پی وی سی و کابینت براق داخل منزل با مقاومت نوری عالی.

   این محصول فقط به عنوان تک لایه نهایی مصرف می شود و قابلیت پتینه کاری و اعمال مـــــجدد لایه کیلر نهایی را ندارند.

 • ۱۲) سفید سوپر براق پلی اورتان پولیشی HS 600
 • ۱۳) مشکی سوپر براق پلی اورتان پولیشی HS 700
 • هر گالن 4 کیلویی سفید:2 کیلو هاردنر330 (2:1) ویا 4 کیلو هاردنر 440 می خواهد(1:1)

  هرگالن 4 کیلویی مشکی:2 کیلو هاردنر 330 می خواهد(2:1)

  از تینر50 و 100 پلی اورتان رنگین کیمیا به میزان 5/1 لیتربرای هر گالن استفاده کنید.

  زمان خشک شدن سطحی:30 تا 45 دقیقه

  زمان خشک شدن عمقی : 1 تا 2 ساعت

  زمان سخت شدن شیمیایی: 24 ساعت بعد پاشش

  مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: نیم ساعت تاحداکثر45 دقیقه

  مقاومت به رطوبت و شوینده و تینرها:72 ساعت بعد پاشش

  مقاومت به نور مستقیم خورشید به طور مداوم : 4 تا 6 ماه: مقاوم به زردگرایی با هاردنر440.

  مقاومت به نور داخل منزل: 8 سال: اگر با هاردنر 440 مصرف شود.

  قابلیت پوست پولیش خوری: بسیارعالی(از سمباده 1200 تا 2000 استفاده کنید)

  مناسب برای مبلمان سفید / مشکی (های گلاس) ،  دکوراسیون و میز نهارخوری با قابلیت پولیش خوری عالی و مقاومت نوری قابل قبول.

  بعد از سخت شدن کامل رنگ سفید 600 / مشکی 700 ، همچنین روی این محصول می توانیـــــد پتـــــینه کاری و طلایی کاری انجام دهید ومجددا” کیلرهای پلی اورتان 980 / 989 روی سفید و کیلر 989/ 900 روی مشکی اعمال گردد بدون آنکه رنگ زیرین بسوزد یا ترک بخورد، در واقع قابلیت اعمال دو لایه پوشش پلی اورتان را دارا است.

  • ۱۴) سفید نیمه مات پلی اورتان اکریلیک  M 650

  • هر گالن 4 کیلویی سفید:2 کیلو هاردنر440 می خواهد(2:1)

   ازتینر100 پلی اورتان رنگین کیمیا به میزان 1 لیتر برای هر گالن استفاده کنید

   50% مات – 50% براق                                                                             

  • قابلیت مخلوط شدن : فقط با سفید براق پلی اورتان اکریلیکPU 60  را دارد                     

  • زمان خشک شدن سطحی: 20 تا 30دقیقه زمان خشک شدن عمقی :1 تا 2 ساعت زمان سخت شدن شیمیایی: 24 ساعت بعدپاشش

  • مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: حداکثر یکساعت

  • مقاومت به رطوبت و شوینده وتینرها: 48 ساعت بعدپاشش

  • مقاومت به نور مستقیم خورشید به طور مداوم: 12 ماه / هاردنر 440 مقاوم به زردگرایی است.

  • مقاومت نور داخل منزل: 15 سال. خاصیت ضد خش کامل: 72 ساعت بعدپاشش

  • مناسب برای تمام سطوح ، مبلمان ودرب و کابینت منازل و دکوراسیون

   توجه: سیلر فوری در زیر لایه این محصول منجر به زرد شدن آن می شود.

 • ۱۵) سفید مات پلی اورتان اکریلیک M 675

 • هر گالن 4 کیلویی سفید: 2 کیلو هاردنر440می خواهد (2:1)

   از تینر100 پلی اورتان رنگین کیمیا به میزان 1 لیتر برای هر گالن استفاده کنید.

   75% مات – 25% براق

  80% مات _ 20% براق

   قابلیت مخلوط شدن: فقط با سفید مات M 650 و سفید براق اکریلیک PU 60 را دارد.

   زمان خشک شدن سطحی : 20 تا 30 دقیقه

   زمان خشک شدن عمقی: 1 تا 2 ساعت

   زمان سخت شدن شیمیایی: 24 ساعت بعد پاشش

   مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: حداکثر یک ساعت

   مقاومت به رطوبت و شوینده و تینرها: 72 ساعت بعد پاشش

   مقاومت به نور مستقیم خورشید بطور مداوم: 12 ماه/ هاردنر 440 مقاوم به زردگرایی است.

   مقاومت به نور داخل منزل: 15 سال.

   خاصیت ضد خش کامل: 72 ساعت بعد پاشش

   مناسب برای تمام سطوح ، مبلمان و درب وکابینت منازل و دکوراسیون

  توجه: در صورت استفاده از سیلر فوری در زیر لایه این محصول منجر زرد شدن آن می شود.

  • ۱۶) سفید سوپرمات پلی اورتان اکریلیک M 690 (فول مات)

  • هر گالن 4 کیلویی سفید:2 کیلو هاردنر440 می خواهد(2:1)

   ازتینر100 پلی اورتان رنگین کیمیا به میزان 1 لیتر برای هر گالن استفاده کنید

   90% مات – 10% براق

  • قابلیت مخلوط شدن:فقط با سفید براق اکریلیکPU 60  وسفید مات M675/650 را دارد.

  • زمان خشک شدن سطحی: 20 تا 30دقیقه

  • زمان خشک شدن عمقی :1 تا 2ساعت زمان سخت شدن شیمیایی: 24 ساعت بعد پاشش

  • مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: حداکثر یکساعت

   مقاومت به رطوبت و شوینده وتینرها: 72 ساعت بعدپاشش

   مقاومت به نور مستقیم خورشید به طور مداوم: 12 ماه / هاردنر 440 مقاوم به زردگرایی است.

   مقاومت نور داخل منزل: 15سال.

   خاصیت ضد خش کامل: 72 ساعت بعدپاشش

   مناسب برای تمام سطوح ، مبلمان ودرب و کابینت منازل و دکوراسیون

   توجه: سیلر فوری در زیر لایه این محصول منجر به زرد شدن آن می شود

                      ۱۷) مشکی مات پلی اورتان اکریلیک M 726

هر گالن 4 کیلویی مشکی:2 کیلو هاردنر440 می خواهد(2:1)

ازتینر100 پلی اورتان رنگین کیمیا به میزان 1 لیتر برای هر گالن استفاده کنید

70% مات – 30% براق

قابلیت مخلوط شدن:فقط با مشکی براق اکریلیکAC 26  اتومبیلی را دارد.

زمان خشک شدن سطحی: 20 تا 30دقیقه

زمان خشک شدن عمقی :1 تا 2ساعت

زمان سخت شدن شیمیایی: 24 ساعت بعدپاشش

مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: حداکثر یکساعت

مقاومت به رطوبت و شوینده وتینرها: 72 ساعت بعد پاشش

مقاومت به نور مستقیم خورشید به طور مداوم: 12 ماه / هاردنر 440 مقاوم به زردگرایی است.

مقاومت نور داخل منزل: 15 سال

خاصیت ضد خش کامل: 72 ساعت بعد پاشش

مناسب برای تمام سطوح ، مبلمان ودرب و کابینت منازل و دکوراسیون

توجه: سیلر فوری در زیر لایه این محصول منجر به زرد شدن آن می شود.

  • ۱۸) کیلرنیمه مات پلی اورتان اکریلیک M 950 / هاردنر H 400

  • هر گالن 3 لیتری کیلر: 1.5 کیلو هاردنر400 می خواهد (2:1)

   از تینر100 پلی اورتان رنگین کیمیا به میزان 5/1 لیتر برای هرگالن استفاده کنید.

   50% مات – 50% براق

   قابلیت مخلوط شدن : فقط قابلیت اختلاط با کیلر براق اکریلیک MS989 / 980  را دارد.

   زمان خشک شدن سطحی: 20 تا 35 دقیقه

   زمان خشک شدن عمقی: 1 تا 2 ساعت

   زمان سخت شدن شیمیایی: 24 ساعت بعد پاشش

   مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: 45 دقیقه

   مقاومت به رطوبت و شوینده و تینرها:72 ساعت بعد پاشش

   مقاومت به نور مستقیم خورشید به طور مداوم:6 ماه

   مقاومت به نور داخل منزل: 10 سال

   خاصیت ضد خش کامل: 48 ساعت بعد پاشش

   مناسب برای دکوراسیون،پارکت، مبلمان روشن و همرنگی های الوان وسفید پتینه کاری شده،

   پاشش این محصول نیازمند مهارت و تجربه کاری می باشد.

   توجه: در صورت استفاده از سیلر فوری در زیر لایه این محصول منجر زرد شدن آن می شود.

 • ۱۹) کیلرمات پلی اورتان اکریلیک M 975 هاردنر H 400

 • هر گالن 3 لیتری کیلر: 1.5 کیلوهاردنر400 می خواهد (2:1)

  از تینر100 پلی اورتان رنگین کیمیا به میزان 5/1 لیتر برای هرگالن استفاده کنید.

  75% مات – 25% براق

  قابلیت مخلوط شدن : فقط با کیلر براق اکریلیک MS 980/989  ومات  M 950را دارد.

  زمان خشک شدن سطحی: 20 تا 35 دقیقه

  زمان خشک شدن عمقی: 1 تا 2 ساعت

  زمان سخت شدن شیمیایی: 24 ساعت بعد پاشش

  مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: 45 دقیقه

  مقاومت به رطوبت و شوینده و تینرها:72 ساعت بعد پاشش

  مقاومت به نور مستقیم خورشید به طور مداوم: 6 ماه

  مقاومت به نور داخل منزل: 10 سال

  خاصیت ضد خش کامل: 72ساعت بعد پاشش

  مناسب برای دکوراسیون، مبلمان و پارکت با همرنگی های الوان وسفید پتینه کاری شــده.

  پاشش این محصول نیازمند مهارت وتجربه کاری می باشد ، به این صورت که برای رسیدن به درجه ماتی مطلوب مخلوط کیلر را لایه به لایه نازک با فشار باد کم پاشش نمایند.

  توجه: در صورت استفاده از سیلر فوری درلایه زیرین این محصول منجر به زردشدن آن می شود

  • ۲۰) کیلر سوپر مات پلی اورتان اکریلیک M 910/ هاردنر H 400

  • هر گالن 3 لیتری کیلر: 1.5 کیلوهاردنر400 می خواهد (2:1)

   از تینر100 پلی اورتان رنگین کیمیا به میزان 5/1 لیتر برای هرگالن استفاده کنید.

   90% مات – 10% براق

   قابلیت مخلوط شدن : فقط با کیلر براق اکریلیک MS 980  ومات  M 950را دارد.

   زمان خشک شدن سطحی: 20 تا 35 دقیقه

   زمان خشک شدن عمقی: 1 تا 2 ساعت

   زمان سخت شدن شیمیایی: 24 ساعت بعد پاشش

   مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: 45 دقیقه

   مقاومت به رطوبت و شوینده و تینرها:72 ساعت بعد پاشش

   مقاومت به نور مستقیم خورشید به طور مداوم: 6 ماه

   مقاومت به نور داخل منزل: 10 سال

   خاصیت ضد خش کامل: 72ساعت بعد پاشش

   مناسب برای دکوراسیون ، پارکت و مبلمان همرنگی های الوان وسفید پتینه کاری شده..

   پاشش این محصول نیازمند مهارت وتجربه کاری می باشد .

   توجه: درصورت استفاده از سیلر فوری درلایه زیرین این محصول منجربه زرد شدن آن می شود.

 • ۲۱) کیلرنیمه مات پلی اورتان ابریشمی %55 Matt

 • هر گالن 3 کیلویی کیلر: 5/1 کیلو هاردنر 200 می خواهد(2:1)

  غلظت پاشش: یک کیلو مات را با نیم کیلو هاردنر 200 و مقدار 150 گرم تینر پلی ائرتان رنگین کیمیا مخلوط و پاشش نمایید.

  در هوای سرد فقط میتوانید تا 25% از تینر100 پلی اورتان رنگین کیمیا استفاده کنید.

  *** قبل از مصرف کیلر را از زیر کامل بهم بزنید تا یکنواخت شود.

  55% مات – 45% براق

  حالت مات ابریشمی و نرم با دست خوری عالی را به شما خواهد داد.

  زمان خشک شدن سطحی : بسیار سریع خشک : حداکثر 25 دقیقه

  زمان خشک شدن عمقی: 2 ساعت

  سخت شدن کامل شیمیایی: 24 ساعت بعد پاشش

  مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: 60 دقیقه

  مقاومت به نور خورشید: 2 هفته

  مقاومت به نور داخل منزل: 10 سال

  مقاومت به رطوبت وشوینده و تینرها: 48 ساعت بعد پاشش

  خاصیت ضد خش و فرار آب از سطح : 48 ساعت بعد پاشش

  مناسب برای مبلمان با همرنگی های الوان ، فندقی ، گردویی ، ونگه ، ماهگونی با چسبندگی عالی روی کارهای کلاسیک ودرب های ضد سرقت.

  این محصول را به هیچ عنوان برای ورق کاری طلا و نقره ای ، چروک و همچنین سفید و کرم و شامپاینی به علت خاصیت زردگرایی آن استفاده نکنید.

  • ۲۲) کیلرمات پلی اورتان ابریشمی %75 Matt

  • هر گالن 3 کیلویی کیلر: 5/1 کیلو هاردنر 200 می خواهد(2:1)

   غلظت پاشش: یک کیلو کیلرمات را با نیم کیلو هاردنر 200 و مقدار 150 گرم از تینر پلی اورتان رنگین کیمیا مخلوط و پاشش نمایید.

   در هوای سرد فقط میتوانید تا 25% از تینر100 پلی اورتان رنگین کیمیا استفاده کنید.

   *** قبل از مصرف کیلر را از زیر کامل بهم بزنید تا یکنواخت شود.

   75% مات –25% براق

   حالت مات ابریشمی و نرم با دست خوری عالی را به شما خواهد داد.

   زمان خشک شدن سطحی : بسیار سریع خشک : حداکثر 25 دقیقه

   زمان خشک شدن عمقی: 2 ساعت

   سخت شدن کامل شیمیایی: 24 ساعت بعد پاشش

   مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: 60 دقیقه

   مقاومت به نور خورشید: 2 هفته

   مقاومت به نور داخل منزل: 10 سال

   مقاومت به رطوبت وشوینده و تینرها: 48 ساعت بعد پاشش

   خاصیت ضد خش و فرار آب از سطح : 48 ساعت بعد پاشش

   مناسب برای مبلمان با همرنگی های الوان ، فندقی ، گردویی ، ونگه ، ماهگونی با چسبندگی عالی روی کارهای کلاسیک و درب های ضد سرقت.

   این محصول را به هیچ عنوان برای ورق کاری طلا و نقره ای ، چروک و همچنین سفید و کرم و شامپاینی به علت خاصیت زردگرایی آن استفاده نکنید

 • ۲۳) کیلر سوپر مات پلی اورتان ابریشمی %90 Matt

 • هر گالن 3 کیلویی کیلر: 5/1 کیلو هاردنر 200 می خواهد(2:1)

  غلظت پاشش: یک کیلو کیلرمات را با نیم کیلو هاردنر 200 و مقدار 150 گرم از تینر پلی اورتان رنگین کیمیا مخلوط و پاشش نمایید

  در هوای سرد فقط میتوانید تا 25% از تینر100 پلی اورتان رنگین کیمیا استفاده کنید.

  *** قبل از مصرف کیلر را از زیر کامل بهم بزنید تا یکنواخت شود.

  90% مات –10% براق

  حالت مات ابریشمی و نرم با دست خوری عالی را به شما خواهد داد.

  زمان خشک شدن سطحی : بسیار سریع خشک : حداکثر 25 دقیقه

  زمان خشک شدن عمقی: 2 ساعت

  سخت شدن کامل شیمیایی: 24 ساعت بعد پاشش

  مدت زمان مجاز اختلاط اجزاء: 60 دقیقه

  مقاومت به نور خورشید: 2 هفته

  مقاومت به نور داخل منزل: 10 سال

  مقاومت به رطوبت وشوینده و تینرها: 72ساعت بعد پاشش

  خاصیت ضد خش و فرار آب از سطح : 72ساعت بعد پاشش

  مناسب برای مبلمان با همرنگی های الوان ، فندقی ، گردویی ، ونگه ، ماهگونی با چسبندگی عالی روی کارهای کلاسیک و درب های ضد سرقت.

  این محصول را به هیچ عنوان برای ورق کاری طلا و نقره ای ، چروک و همچنین سفید و کرم و شامپاینی به علت خاصیت زردگرایی آن استفاده نکنید.